ISTANBUL AREL UNIVERSITY

Announcements

Instructor Exam Results

 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan;
 

  • Fakülte/Yüksekokul bölümlerindeki Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız
  • Fakülte/Yüksekokul bölümlerindeki Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız
  • Meslek Yüksekokulu programlarındaki Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız


Sınavda başarılı olan adaylar, 17 Temmuz-18 Temmuz 2014 tarihleri arasında İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından aranacaktır.