İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

2013-2014 Akademik Yılı Akademik ve İdari Personel Erasmus Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2013-2014 Akademik yılı içinde Personel Hareketliliği (Ders Verme/Eğitim Alma Amaçlı) faydalanacak aday akademik ve idari personeller (Sonuç Ders Verme)/( Sonuç Eğitim Alma)

 

Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla birlikte daha önceden hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere ve daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere öncelik verilmesine, hibenin adil ve şeffaf kullanılmasına önem verilmiştir.

 

2013-2014 akademik yılı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler en geç 30 Eylül 2014’e kadar tamamlanmalıdır. Faaliyet kapsamında bulunacakların en geç 15 Aralık 2013 tarihine kadar karşı üniversiteden aldığı davet/kabul yazısını Erasmus Koordinatörlüğünü’ ne ibraz etmeleri gerekmektedir .Faaliyet kapsamında hazırlanması gereken evraklara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Hibeden faydanılması düşünülen Öğretim Eleman Sayısı: 15 kişi (Hibe Miktar: 16.500 Euro) ve personel sayısı: 7 kişidir.( Hibe Miktarı: 7.700 Euro)Bu rakamlar tahmini olup, asıl yararlanıcı sayısı başvuran personelin gideceği ülkeye ve/veya değişim süresine göre değişebilir.

 

Erasmus Hakkından Feragat

 

Erasmus Personel Hareketliliği’nden yararlanacak aday personelin bu hakkından feragat etmesi için belirlenen son tarih 15.12.2013 dür . Feragat dilekçeleri, koordinatörlüğümüze imzalı olarak elden iletilebilir.