İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Hakkında Duyuru

2016-2017 Akademik yılı içinde Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetinden (Ders Verme/Eğitim Alma Amaçlı) faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin 15 (onbeş) gün içinde, ziyaret etmek istediği üniversite ve tarihleri belirten dilekçeyi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanacaktır. Bununla birlikte, hibenin adil ve şeffaf kullanılabilmesi için, daha önce  hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, Üniversitenin Erasmus+ işleyişine katkı sağlamış personele, daha önce gidilmemiş üniversitelerde ve/veya bölümlerde hareketlilik faaliyetini gerçekleştirmek isteyen personele öncelik verilecektir.

Aşağıda, Erasmus+ Personel Hareketliliğine ayrılan hibe miktarları ve hareketlilikten faydalanması planlanan personel sayısı verilmektedir;

  • Personel Ders Verme Hareketliliği (Teaching Mobility) için Ayrılan Hibe Miktar: 6650 Avro
  • Hibeden Faydalanması Planlanan Personel Sayısı : 8
  • Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Training) için Ayrılan Hibe Miktar: 5050 Avro
  • Hibeden Faydalanması Düşünülen Personel Sayısı: 6