İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

ARELKAM Tarafından İstanbul’daki Devlet Kurumlarına Yerleştirilecek Olan Öğrencilere Önemli Bilgilendirme

Hazırlanacak Belgeler
(Belgeler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bildirilen örnek liste içeriği olup, kurumdan kuruma değişiklik gösterebilmektedir. Bunların dışında staj yapılacak hastane ek belge talep edebilir.)

 • Staj Onay Formu (Arelkariyer deki 3 adım tamamlanınca 4. Adımda alınacak)
 • Sigorta Giriş Bildirgesi (4. Adım tamamlanıp Staj Onay Formu ve banka dekontu Arelkama teslim edilince staja başlamadan 3 gün önce Arelkariyer sisteminden alınacak)
 • (İSG) İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi (Arelkam Ofislerinden Alınacak)
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenci Belgesi (E Devlet den de alınabilir)
 • Sağlık Raporu ( “Çok tehlikeli işlerde çalışabilir” ibaresi olması zorunludur)
 • IBAN Numarası (Kurumun anlaşmalı olduğu banka bilgisi staj yerinden öğrenilerek ilgili bankadan hesap açılacaktır)
 • Kan ve Seroloji Testleri (Staja başlamadan en az 15 gün önce hangi testlerin istendiğini staj yapacağı kurumun işyeri hekiminden öğrenilecek).

Tüm evrakların staja başlamadan önce hazırlanarak, staj yapılacak kuruma öğrenci tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. (Yalnız 112 de staj yapacak ilk ve Acil Yardım Programı öğrencileri evraklarını Arelkam Ofisine teslim edeceklerdir).

 • Staj süresi boyunca öğrencilerin devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Mücbir sağlık sorunları nedeniyle raporlu olunması durumunda Staj yapılan hastanenin kabul etmesi halında raporlu onuna süreler staj süresinin sonuna eklenir.
 • Sağlık kuruluşunun kan ve seroloji testlerini zamanında tamamlamayan öğrenciyi staja başlatmama hakkı vardır. Bu sebeple yapılan devamsızlık durumunda eksik sürelerin öğrencinin kendi bulduğu bir hastanede tamamlanması gerekmektedir.
 • 6 aydan eski belgelerin geçerliliği yoktur. (Temel İSG Eğitim Belgesinde geçerlilik süresi 1 yıldır).
 • Staj Onay Formları kurum tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış şekilde Arelkam Ofislerine teslim edildikten sonra sigorta girişi yapılacağından; Sigorta Giriş Bildirgeleri, Staj Onay Formu tesliminden sonra alınacaktır.  Staj Onay Formlarını teslim etmeyen öğrencilerin staj yerleştirmeleri iptal edilecektir. Stajı iptal edilen öğrencilerin devlet kurumlarına tekrar yerleştirmesi yapılamayacaktır. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine geçerli mazereti olmadan girmemiş öğrenciler, İstanbul Devlet Hastanesi yerleştirmelerinde Staj yapma hakkını kaybederler. Bu öğrencilerin, staj yerlerini bir sonraki sene kendilerinin bulması esastır.
 • Staja başlanan ilk gün, il sağlık müdürlüğünden, hastanelere iletilmesi gereken belgeler ile ilgili aksama veya gecikme yaşanabilir, bu durumda konuyu Arelkama iletebilirsiniz.
 • Staj yapılacak sağlık kurumunun oryantasyon ya da farklı eğitimler düzenlemeleri durumunda öğrencini katılımı zorunludur. Katılmayan öğrencilerin stajları kurum tarafından iptal edilebilir.
 • Yer değişikliği veya Staj iptali yapılmamaktadır.
 • Öğrencilerin disiplinsizlikleri nedeniyle Sağlık kuruluşunca haklarında disiplin soruşturması başlatılması durumunda “İlgili Fakülte ve Staj  Yönetmeliği” gereğince öğrenci hakkında ayrıca işlem yapılır.
 • Öğrenciler “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik”  hükümlerine tabiidirler.
 • Yol ve yemek gibi sosyal imkânlar kurumdan kuruma değişebilir, staj yapılacak kurumdan ayrıntılı bilgi alınabilir.