İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

Erasmus+ Personel Hareketliliği (Eğitim Alma)

2014 - 2015 akademik yılı içinde Personel Hareketliliği (Eğitim Alma) kontenjanımız içerisinde 5 kişilik bir boşluk bulunmaktadır.

Faydalanmak isteyen öğretim elemanlarının ve idari personelin 15 gün içinde gitmek istediği üniversite ve tarihleri belirten dilekçeyi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü' ne bildirmeleri gerekmektedir. Mail yoluyla başvuru da kabul edilmektedir.

Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla birlikte bu sene talep edilen hibe miktarının verilen hibeden çok altında olmasından dolayı daha çok kişinin faydalanması öngörülerek Ulusal Ajans’ ın tavsiyesi ve senatomuzca alınan karar aşağıda belirtilmiştir.

Ayrıca bu sene puanlama sistemi uygulanarak daha önceden hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, daha önce gidilmemiş ülkelere / üniversitelere ve daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere öncelik verilmesi hibenin adil ve şeffaf kullanılması bakımından önemlidir.

03 / 09 / 2014 tarih ve 9 sayılı Senato Kararı:

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği (en az 8 saat olması şartıyla) için;

  • En az 2 günlük hibe vermek,
  • Gidiş ve dönüş süresi için 2 günün eklenmesi,
  • Toplam ödeme yapılacak gün sayısının 4 gün olması.
Puanlama Sistemi
Kriter Puan
Daha önceden hareketlilik faaliyetinde yer almamış personel 10
Daha önce gidilmemiş ülkelere / üniversitelere veya daha önce hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmamış disiplinler için yapılan başvurular 10
Üniversitemiz adına ve / veya bölüm adına ikili Erasmus anlaşmasının yapılmasını sağlayan öğretim üyesi veya idari personel 15
Erasmus Bölüm Koordinatörü olmak veya idari personelin Erasmus ile ilgili görevi olması 15
Aday akademik ya da idari personelin en az 8 saat eğitim alabilecek seviyede yeterli İngilizcesinin olması 50
Toplam 100