İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

İstanbul Arel Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Projelerine TÜBİTAK'tan Onay

İstanbul Arel Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün TÜBİTAK'a sunmuş oldukları "Maturity-onset Diabetes of the Young 3 (MODY3)’ün moleküler patolojisinde ve ayırıcı klinik tanısında miRNA’ların fonksiyonel rolününün araştırılması" başlıklı “1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” proje önerisi ve Türkiye’de Maturity-onset Diabetes of the Young (MODY)’ın moleküler ve genetik analizi: HNF1A aday mutasyonlarının fonksiyonel karakterizasyonu, MODY şüpheli Türk hastalarda sorumlu genin ekzom dizileme yöntemi ile belirlenmesi" başlıklı “3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı” proje önerisi kabul edilmiştir. Önerilen projeler kapsamında MODY hastalığının moleküler ve genetik patolojisi araştırılmış olup elde edilecek sonuçlar ile evrensel bilime, diyabet ile mücadelede hastaların doğru ve uygun tedavi almasına önemli katkılar sağlanacaktır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hareketsiz yaşam ve yüksek kalorili beslenme sonucu bir sağlık sorunu olan diyabet; epidemik bir hastalık olarak kabul edilmekte ve 2030 yılında dünyadaki prevalansının % 4.4 diyabetli sayısının ise 366 milyon olacağı tahmin edilmektedir.

Diyabet hastalığı Türkiye’de yaygın olarak görülen bir metabolik hastalıktır. Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Program’ında verilen bilgiye göre; Türkiye’de diyabetin artış hızı % 220 ile dünya ve avrupa genelinin üzerindedir. Dünya Sağlık Örgütünce 2030 yılında Türkiye’de diyabetli sayısının 6.422.000 kişi olacağı tahmin edilmektedir. Morbidite oranının yüksek olduğu diyabet hastalığı, dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. Amerika’da ise ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer almaktadır ve hastalığın tedavisi için harcanan yıllık maliyetin 2020 yılında 192 milyar USD olacağı tahmin edilmektedir.

Dünyada prevelansı büyük bir hızla artan, epidemik hastalık olarak kabul edilen Diyabette hastalığın moleküler mekanizmasının belirlenmesi, hastalığa doğru tanının konulması hastalığa bağlı morbidite ve mortalite oranının düşürülmesinde büyük önem taşımaktadır. Ancak, diyabet patogenezinde bir çok bilinmeyen yer almaktadır.

Maturity-onset diabetes of the young (MODY) beta hücresi fonksiyon bozukluğunun olduğu diyabetin spesifik nedenlerle gelişen monogenik alt tiplerindendir. Bugün bilinen en az 16 tipi olan MODY’de MODY3 tüm dünyada en sık görülen MODY türüdür. Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında yayınlamış olduğu “Türk Diyabet Önleme ve Kontrol Programı”nda Türkiye'de diyabetin erişkinlerde görülme sıklığı %7,4 oranında belirlenmiştir. Ancak, uluslararası literatürde Türkiye'de MODY3 prevalansı ve genetik etiyolojisine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Diyabet ile mücadelede hastalığın tiplerinin moleküler patofizyolojisinin bilinmesi, doğru klinik teşhis ve tedavisinde yönlendirici olmaktadır. Bu da özellikle benzer klinik özelliklerinden dolayı Tip1 veya Tip2 diyabet olarak yanlış teşhis konulan MODY3 için büyük önem taşımaktadır.