İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

Katılım Sertifikalarını Almayan Öğrencilerimizin Dikkatine!

Kişisel Gelişim & Motivasyon, Etkili İletişim & Sunum Teknikleri, Problem Çözme & Karar Verme, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Takım Çalışması, Yöneticilik & Liderlik & Duygusal Zeka, Özgeçmiş Oluşturma & İş Arama, Mülakat Teknikleri, ArelKamp’12 eğitimlerine katılan öğrencilerimiz sertifikalarını öğrenim gördükleri yerleşkedeki ArelKam ofisinden 08 Haziran 2012 tarihine kadar teslim alabilirler.