İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
03 Eylül 2015 TARİHLİ İLANLA SINAVA GİREN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve OKUTMAN SINAV SONUÇLARI

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan  19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan;

Fakülte/Yüksekokul bölümlerindeki “Öğretim Görevlisi” Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız
Fakülte/Yüksekokul bölümlerindeki “Araştırma Görevlisi” Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız
Meslek Yüksekokulu “Öğretim Görevlisi” ve “Okutman” Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

ÖNEMLİ NOT!!!! 24/01/2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  uyarınca “Değerlendirme Notu  65 (altmış beş)’in altında olanlar BAŞARISIZ sayılır” hükmü yer almaktadır.

Sınavda başarılı olan adaylar, 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığı tarafından aranacaktır.