İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
14 HAZİRAN 2018 TARİHLİ İLANLA SINAVA GİREN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
SINAV SONUÇLARI

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan  19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan;

Bilgi Notu:

  • Sınav Sonuçları “Asil/Başarılı olan adaylar,  16-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığı tarafından aranacaktır.