İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan Öğretim Elemanı Sınavı Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler:

 • Başvurdukları bölümü/programı belirten bir dilekçe,
 • Özgeçmiş
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 8 Adet vesikalık fotoğraf 
 • Sağlık Raporu 
 • Emekliler için emekli kartı fotokopisi
 • Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge
 • ALES belgesi fotokopisi
 • Yabancı dil bilgisi seviyesini gösterir belge (KPDS, UDS, TOFELL vb)
 • Diploma Fotokopileri (lisans, yüksek lisans varsa doktora belgesi veya doktora öğrenci belgesi)
 • Onaylı lisans Transkripti
 • Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

Sınavda başarılı olan adaylar, İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından aranacaktır.

İletişim İçin Lütfen Tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Türkoba Mah. Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent-B.Çekmece/İSTANBUL
(Tel)- 0 212 860 04 80 -1072