İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

Pedagojik Formasyon Eğitimi Başvuru İlanı

YTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI, 16. DÖNEM
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU İLANI

 1. GENEL ŞARTLAR
  1. Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru YTÜ Eğitim Fakültesi web sayfasından (http://www.egf.yildiz.edu.tr) yapılacaktır. Kayıt ile ilgili soru / sorunlarınızı pdgfrm@yildiz.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 
  2. Başvurular 23 Ocak- 01 Şubat 2017 tarihleri arasında http://pfe.yildiz.edu.tr/Home/YeniBasvuruKaydi adresinden online olarak yapılacaktır. Ön kayıt formunu doldurmanız ve kesinkayda hak kazandığınız takdirde gerekli belgeleri aşağıdaki başvuru takvimine göre Eğitim Fakültesi Formasyon Kayıt Masalarındaki görevlilere bizzat gelerek ya da noter onaylı vekâletli temsilcileriniz aracılığıyla elden teslim etmeniz gerekmektedir. 
  3. Üniversitelerin sadece lisans son sınıf öğrencileri ile lisans mezunları başvuracaktır. Lisans son sınıf öğrencileri, altıncı yarıyılı tamamlamış ve/veya öğrenim gördüğü programın mezuniyeti için gerekli olan toplam kredinin %70’ini tamamlamış olması gerekir. 
  4. Asıl ve yedek öğrenci listeleri genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenecektir. Puanların eşit olması durumunda mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir. Öğrenim gören öğrencilerin sıralanmasında halihazırdaki transkript not ortalamasına, puanların eşit olması durumunda alttan dersi az olana öncelik verilerek sıralama yapılacaktır. Not ortalaması 2,00’ın altında olanlar başvuru yapamaz. 
  5. Programlara yerleştirilen adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi iptal edilir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılır. 
  6. Pedagojik Formasyon Eğitimi ücreti 2054,oo TL+ KDV’ dir. Ücret iki eşit taksitte alınacaktır. Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır. 
  7. Pedagojik Formasyon Eğitimi ilgili yönergeye göre yürütülecektir.( http://www.egf.yildiz.edu.tr Formasyon başlığı altında) 
 2. BAŞVURU TAKVİMİ
  1. 23 Ocak 2017 – 01 Şubat 2017 tarihleri arası başvurular online olarak yapılacaktır.
  2. 06 Şubat 2017 asıl ve yedek aday listeleri http://www.egf.yildiz.edu.tr adresinden ilan edilecektir
  3. 06 Şubat 2017- 09 Şubat 2017 tarihleri arasında gerekli belgeler elden alınarak kesin kayıt yapılacaktır.
  4. 11 Şubat 2017 boş kalan yedek kontenjanlar ilan edilecektir.
  5. 13-14 Şubat 2017 tarihleri arasında yedek adayların kesin kayıtları yapılacaktır
  6. Dersler 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren hafta içi saat 17:00'den sonra Davutpaşa Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır.
  7. Formasyon dersleri 14’er haftalık iki dönem halinde yapılacaktır. 
 3. PROGRAMA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1. Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti) 
  2. Lisans mezunları için onaylı not transkripti (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
  3. Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı
  4. Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı.
  5. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
  6. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne ad, soyad ve TC kimlik numarası yazılmalı)
  7. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin YTÜ Döner Sermaye İşletmesi banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu. 
 4. BANKA HESAP BİLGİLERİ
  HESAP : YTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
  BANKA : Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi
  IBAN : TR97 0001 0005 2901 7965 8650 03
  Dekontların açıklama bölümünde adayın TC kimlik numarası, adı ve soyadı bulunması zorunludur. Ayrıca açıklama bölümüne Pedagojik Formasyon Eğitimi Ücreti ya da kısaca PFE ücreti yazılmalıdır.
 5. BAŞVURUYA ESAS OLAN ALANLAR:

  MEB TTKB 20/02/2014 ve 9 Sayılı Kararına Göre Öğretmenliğe Kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama alanlarına İlişkin 20/02/2014 ve 9 sayılı kararında güncelleme yapılan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan öğretmenlik alanları esas olmak üzere, başvuru alanları ve ilişkili bölüm ve programlar aşağıda verilmiştir:

  (Ekteki Tabloda yer alan programlar dışında öğrenim gören ya da mezun adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

 

Başvuru Alanları

Başvuru Alanları ile İlişkili Bölüm ve Programlar

1.

Biyoloji

 1. Biyoloji Bölümü
 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2.

Coğrafya

 1. Coğrafya Bölümü

3.

Çocuk Gelişimi

 1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
 2. Çocuk Gelişimi Bölümü

4.

Felsefe

      1.   Felsefe Bölümü*
(*)En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler.

5.

Fizik

 1. Fizik Bölümü
 2. Fizik Mühendisliği

6.

İlahiyat

 1. İlahiyat Fakültesi
 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
 4. Dini İlimler Fakültesi
 5. İslami İlimler Fakültesi

7.

Kimya

 1. Kimya Bölümü
 2. Kimya Mühendisliği

8.

Matematik

 1. Matematik Bölümü
 2. Matematik-Bilgisayar Bölümü*
 3. Matematik Mühendisliği*

(*) Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler.

9.

Müzik

 1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
 2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;

Müzik Toplulukları Anasanat Dalı, Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı, Koro

      3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;

Temel Bilimler Bölümü, Kompozisyon Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü,  Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar), Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Opera ve Konser Şarkıcılığı, Türk Sanat Müziği,  Şan,  Türk Halk Oyunları, Türk Müziği,  Türk Musikisi, Koro, Müzik Teknolojisi, Müzik Teorisi, Türk Halk Müziği, Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı).

10.

Psikoloji

 1. Psikoloji Bölümü

11.

Sağlık

 1. Hemşirelik Yüksekokulu
 2. Hemşirelik/Bölümü
 3. Ebelik/Bölümü
 4. Sağlık Memurluğu/Bölümü
 5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 6. Sağlık Eğitimi Bölümü

12.

Sosyoloji

       1. Sosyoloji Bölümü*
(*)En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler

13.

Tarih

 1. Tarih Bölümü

14.

Türk Dili ve Edebiyatı

 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 3. Türk Halkbilimi Bölümü

15.

İngilizce

 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
 4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
 5. Çeviri Bilim Bölümü
 6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü