İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

Staj Anketinin Doldurulması İle İlgili Ek Süre

Üniversitemiz Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından; staj ve staja yerleştirme işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla bir Anket hazırlanmış 19 Kasım – 24 Kasım 2012 tarihleri arasında internet sitemiz vasıtasıyla online olarak siz değerli öğrencilerimiz tarafından doldurulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda bir kısım öğrencimizin sistemsel aksaklıklar sebebiyle anketlerini dolduramadıkları tespit edilmiştir. Bahsi geçen öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla; staj anketini dolduramamış öğrenciler için 03.12.2012 tarihinde başlamak ve 09.12.2012 tarihi akşamında sonlanmak üzere ek süre verilmesi kararlaştırılmıştır. Zorunlu yaz stajı olan ya da gönüllü yaz stajı yapmak isteyen tüm öğrencilerin anketi doldurmaları gerekmektedir. Fakülte öğrencilerimiz için hiçbir bölümün 1. Sınıfında zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmamakta, Meslek Yüksekokulu programlarında okuyan öğrencilerimiz için ise geçmiş dönemde uygulamış olduğumuz zorunlu ve veya gönüllü yaz stajı sistemi devam etmektedir. Öğrencilerimizin anketi doldurmadan önce kendileri için hazırlanmış olan ve 03.12.2012 tarihinden itibaren internet sitemize konulacak “Zorunlu ve Gönüllü Yaz Stajı Rehberini” okumaları önem arz etmektedir. Anketi daha önce dolduran öğrencilerimiz için ise sistem tekrar açılmış olduğundan daha önce hatalı dolduran öğrencilerimiz için kontrol etme düzeltme yapabilme imkanı tanınacaktır. Belirtilen tarihlerden sonra sistem otomatik olarak kapanacak ve ek bir süre daha verilmeyecektir. Belirtilen süreler içerisinde “Zorunlu / Gönüllü Yaz Staj Anketi”ni dolduramamış olan öğrencilerin 2012 – 2013 eğitim öğretim dönemi içerisinde yaz stajı yapmaları mümkün olamayacaktır. Siz değerli öğrencilerimizin konu ile ilgili mağduriyet yaşamamaları için gerekli hassasiyeti göstermeniz önem teşkil etmektedir. 


Ankete katılmak için lütfen tıklayınız...