İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Duyurular

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Sistemi Değişikliği

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerimizin dikkatine; Rektörlük Makamımızın almış olduğu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdrülüğü tarafından kabul edilen karar doğrultusunda Yüksekokulunuzun staj sistemi aşağıda belirtilen kurallar dahilinde değiştirilmiştir. Mevcut öğrencilerimizi de kapsayan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için Tepekent Yerleşkesi Kariyer Merkezi ofisinden bilgi alabilirsiniz.
 

 1. İŞYERİNDE UYGULAMA DERSİ: Öğrencilerimizin, mezuniyet aşamasına kadar almış oldukları teorik bilgilerin, profesyonel iş hayatında kullanım şeklini görmeleri ve bu sayede pratik uygulama imkanı bulmaları amacıyla 6. Dönemi takip eden yaz dönemi içerisinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan “öğrencinin müfredatında belirtilmiş olan 7. Dönem derslerini seçebileceği dönemden önce” uygulama ve gözlem dersini ifade eder.
 2. Yüksekokul İşyerinde Uygulama Dersi zorunluluğu tüm bölümler için geçerli olup öğrencilerimiz istemeleri halinde gönüllü staj uygulaması da gerçekleştirebilirler.
 3. İşyerinde Uygulama Dersi sadece 6. Dönemi takip eden yaz dönemi içerisinde gerçekleştirilebilinir “öğrencinin müfredatında belirtilmiş olan 7. Dönem derslerini seçebileceği dönemden önce”. Daha öncesinde ve veya sonrasında gerçekleştirilen Uygulamalar geçerli sayılmaz. Gerçekleştirilen uygulama ile ilgili notlama işlemi, Uygulamanın gerçekleştirildiği yaz dönemini takip eden Güz Dönemi “Müfredatınızda 7. Dönem” gerçekleştirilir.
 4. İşeyinde Uyglama Dersi transkriptinizde 5 AKTS, 2 Kredi ile değerlendirilir. Bahsi geçen dersin bir not karşılığı olması sebebiyle, ders seçimini gerçekleştirmiş fakat diğer işlemler ile ilgili belirtilen tarihlere uymayan öğrencilerimizin ders notu sisteme FF başarısız olarak işlenir. Bu durumda öğrencinin bir sonraki ilgili yarıyılda dersi tekrar seçmesi gerekmektedir.
 5. İlgili Bölümlere DGS ve/veya Yatay Geçiş Yoluyla kayıt olmuş öğrencilerimiz için daha önceki üniversitelerinde staj yaptıklarını belirtir bir belge ve dilekçe ile İşyerinde Uygulama Dersi Komisyonuna başvurmaları, Komisyonunun da uygun bulması halinde bahsi geçen dersten muaf olma hakları bulunmaktadır.
 6. İşyerinde Uygulama Dersi yaz döneminde gerçekleştirilmesi sebebiyle, ilgili bölüm başkanlıklarının onaylaması halinde ve öğrencinin işletmesini kendi bulması şatıyla Yurtiçi ve/veya Yurtdışı tüm özel ve/veya kamu kuruluşlarında gerçekleştirilebilir. 
 7. İşyerinde Uygulama Dersi firmasının ArelKam tarafından bulunmasını isteyen öğrencilerimizin 5. Dönem sonu itibariyle GNO larının 2,50 ve üzerinde olması gerekmektedir. ArelKam öğrencilerimize İstanbulda İkamet ettikleri ilçeleri baz alarak, sadece İstanbul İl Sınırları içerisinde İşyerinde Uygulama Firması bulabilecektir.
 8. Yabancı Uyruklu öğrencilerimiz için Muafiyet koşulları, İşyerinde Uygulama Komisyonu Yetkisindedir. Muafiyet almak isteyen öğrencilerimizin sebeplerini belirtir bir dilekçe ile komisyona başvurmaları gerekmektedir.
 9. İşyerinde Uygulama Dersi, Bologna sistemine dahil olan öğrencilerimiz için geçerlidir.
 10. İşyerinde Uygulama Dersi notlandırma AA ile FF arasında değerlendirilcek olup, konu ile ilgili izlenecek yol ve işlemleri ile ilgili olarak her Fakülte ve Bölüm için önümüzdeki günlerde belirtilecek kriterler uygulanacaktır.
 11. İşyerinde Uygulama Dersinin gerçekleştirilmesi süresince Kanunda belirtilen ölçüler çerçevesinde Sigorta işlemleri Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecektir.