İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Haberler

IV.Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kitabı Çalıştayı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ Kavramsal-Kuramsal, Tematik ve Kurumsal Açılardan Yönetim” adlı kitap çalışmasının 4. Çalıştayı İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay da farklı örgütler arasında etkileşimli yönetim prensipleri geliştirilmesinin önemi ve gereği vurgulanmıştır. Özel sektörün daha şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olması kamunun da daha verimli, üretken, etkin ve esnek olması gibi konulara değinilmiştir.

Uluslararası Örgütlerin Yönetimi kitabında özetle iki soruya yanıt verilmiştir:

  1. Örgütlerin Yönetimi kitabı hangi örgütleri kapsamaktadır?
  2. Kapsama alınan örgütler ne şekilde yönetilecektir ve yönetim konuları ne şekilde ele alınacaktır?

Bu iki soruya yanıtlar aşağıdaki iki şekilde özetlenip çerçevelenmiştir:

Şekil 1A. Örgüt ve Kategorileri Genel-Özet Şeması

Şekil 2: Yönetim Konularının Kategorik ve Bölümsel Tasarımı Şeması

Örgütlerin Yönetimi adlı kitap Arel Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali AKDEMİR editörlüğünde 3 kategorili, 34 bölümlü olarak 38 yazar tarafından hazırlanmıştır.

Beta yayınevi tarafından Ağustos 2018’de yayımlanacaktır. Ulusal yayınlanmayı takiben ABD’de uluslararası kitap olarak da İngilizce lisanında yayım planlanmaktadır.