İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Haberler

Kariyer Elçileri, arkadaşlarını iş hayatına hazırlıyor!

İstanbul Arel Üniversitesi, Türkiye’de ilk olarak uygulanan Kariyer Elçileri Takımı (ARELKET) projesi ile öğrencilerini gelecekteki iş hayatı ile daha üniversite sıralarında tanıştırıyor. Proje, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek üzere Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM) ile Arel öğrencilerinin ortaklaşa yürüttükleri bir program.

2015 Bahar yarıyılında başlayan proje kapsamında Kariyer Elçileri Takımına üye olan öğrenciler; özgeçmiş oluşturma, ön yazı hazırlama, teşekkür ve motivasyon mektubu yazma gibi konularda bilgi sahibi olurken, profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ediyorlar. Üye öğrenciler, Arel Üniversitesi’nde her yıl düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde işverenler ile birebir görüşme önceliğine sahip olurken stajyerlik ve iş arama konusundaki becerilerini geliştirme ve henüz öğrenciyken profesyonel çevre edinme fırsatına sahip olurlar. Kariyer elçi takımı üyeleri, profesyonel imaj, takım çalışması ve liderlik yetkinliklerini geliştirirler. Akranlarıyla kaliteli bir iletişim sağlarlar. Ayrıca başarılarını ArelKAM tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.

Kariyer Elçileri, İstanbul Arel Üniversitesi Fakülteleri öğrencileri arasından ArelKAM tarafından seçilerek ArelKAM danışmanları tarafından programın öngördüğü eğitimlerden geçirilen öğrencilerden oluşmaktadır. Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren öğrenciler akranlarına rehberlik yapma, kariyer gelişimlerinde rol model olma, mesleki çabalarında başarılı olmaları için akranlarını cesaretlendirme ve kaynaklar bulma gibi konularda destek faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ayrıca, haftalık çalışma saatleri doğrultusunda ArelKAM ofislerinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Elçisi olarak Merkezin bir temsilcisi gibi faaliyet gösterir. Aylık toplantılara katılarak geribildirimleri iletir ve takımın gelişmesi için önerilerde bulunur. Etkinlikleri zenginleştirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Kariyer Merkezi etkinliklerinde ders programları doğrultusunda bulunarak sorumluluk alır. Kariyer Merkezi tarafından yayınlanmakta olan dergi ve bültenlere içerik hazırlanmasında görev alır.

“Takım Çalışmasını Öğrendik”

ArelKET, ArelKAM’ın elçi olarak seçtiği öğrencileri bilgi ve tecrübeleriyle yetiştirerek akran gruplarına rehberlik etmelerini sağladığı bir takım çalışmasıdır. Bizler ilk olarak Merkez oryantasyon programına tabi tutulduk ve Kariyer Merkezinin neler yaptığını öğrendik. Kariyer Merkezi öğrencilerin kariyer planlamasıyla ilgilenir onlara yetkinliklerini geliştirebilecekleri eğitimleri verir. Ayrıca özgeçmiş ve önyazı yazma ile mülakatlara hazırlık konusunda destek verir ve öğrencilere staj ile iş bulma imkânları sağlar. Elçiler olarak bizler de ArelKAM ofislerinde danışmanlarla birlikte çalışıyor, firmalarla görüşerek açık pozisyonları toplayıp ilanları hazırlıyor, takım olarak projeler üstleniyor, bu atmosferi soluyarak yürütülen faaliyetleri akranlarımıza aktarma olanağı buluyoruz.

Buraf Sefa PEHLİVAN
ArelKET
Bankacılık ve Finans

“Network geliştirme fırsatı”

ArelKET üyeleri; ArelKAM tarafından çeşitli mülakatlardan geçirilerek seçilmiş öğrencilerdir. Farklı bölümlerden topluluğa dâhil olan öğrenciler hem kariyerlerine katkı sağlayan eğitimler alarak hem de ekip çalışmaları yaparak gelecekteki iş yaşamlarına şimdiden katkıda bulunmaktadır.

Aynı zamanda öğrenciler okul içerisinde farklı bölümlerden arkadaşlıklar elde edip networklerini genişletme fırsatını ArelKET sayesinde yakalamaktadırlar.

İzel BABAYİĞİT
ArelKET
Radyo, TV ve Sinema Öğrencisi

“Eşsiz Bir Deneyim”

ArelKET; teorik ve pratik çalışmaları bir arada yürütme olanağı sağlayarak profesyonel hayatımdaki serüvenimi başlatan bir çalışmadır. Her ArelKET toplantısının ufkumu biraz daha açtığını hissettiğim, yeni bir ArelKET toplantısını da dört gözle beklediğim seminerler dizisidir. Büyük bir zevkle hazırladığım projeler ve içinde bulunmaya can attığın sosyal destek projeleridir. ArelKET içinde bulunmaktan gurur duyduğum bir takım çalışmasıdır. Üniversitemle daha da bütünleştiğimi hissettiğim, üniversitemin benim için ne kadar değerli olduğunu bana bir kez daha hissettiren eşsiz bir deneyimdir. 

Şermin ŞENGÜN
ArelKET
Gayrımenkul ve Varlık Değerleme
Uluslararası Ticaret ve Finans Çift Anadal Öğrencisi